tirsdag 12. oktober 2010

Organisere, systematisere, problematisere...

Hjelp! Jeg reiser snart og jeg er milevis fra forberedt! Mentalt forberedt blir jeg trolig ikke, men det haster med å ha det praktiske på plass. I forhold til selve datainnsamlingen er jeg noenlunde klar. Alle feltnotatene fra i fjor er gjennomgått, med både forundring og frustrasjon. Forundring fordi jeg finner mer nyttige nedknotinger enn jeg husket, frustrasjon fordi Oda anno 2009 ikke hadde noe system/hadde et helt annet system.. Note to self: Ikke vær så rotete denne gangen! Skriv tydelig, og ikke minst kronologisk! For å gjøre datainnsamlingen rundt bruken av medisinplanter lettere når jeg nå skal ut i felt, har jeg laget et virtuelt herbarium basert på bilder av ulike planter jeg tok på feltturer sist. Tanken er å vise frem bilder til informanter for å se om de kan identifisere navn og nytte, for dermed å blant annet få en oversikt over de meste brukte plantene. Prosessen hadde vært mye lettere om jeg ikke måtte ha brukt timesvis på å kryptere mine egne notater og tallsystem for å finne ut hvilket bilde som hørte til hvilket navn og beskrivelse.. Puh! Men jeg fikk det til, (småbannende og sint på meg selv) og lover på tro og ære å organisere notatene bedre neste gang. Eventuelt kan jeg lese nærmere i "Hvordan skrive feltnotater-"boka mi. Hey, man tror jo alltid at man vet best selv, sant?

Feltnotater fra 2009. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en liten kommentar eller tilbakemelding :)